BẢNG GIÁ TRỒNG IMPLANT 2023 VÀ CÁC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

1. BẢNG GIÁ TRỒNG 1 IMPLANT TRỌN GÓI

LOẠI IMPLANT

GIÁ TRỌN GÓI

   

IMPLANT DENTIUM ( Hàn Quốc )

www.dentium.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 10 năm

16.000.000 VNĐ

(Bao gồm: 1 trụ + 1 Abutment + Răng sứ Titan)

IMPLANT C-TECH ( Ý )

http://www.c-tech-implant.com/en/

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 15 năm

21.000.000 VNĐ

(Bao gồm: 1 trụ + 1 Abutment + Răng toàn sứ Zirconia )

IMPLANT JD ( Ý )

https://www.jdentalcare.com

 

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 15 năm

21.000.000 VNĐ

(Bao gồm: 1 trụ + 1 Abutment + Răng toàn sứ Zirconia )

IMPLANT MIS – C1 ( Đức )

 www.mis-implants.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 20 năm

27.000.000 VNĐ

(Bao gồm: 1 trụ + 1 Abutment + Răng toàn sứ Zirconia )

IMPLANT MỸ (HAHN)

 Được FDA Mỹ chứng nhận

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 20 năm

30.000.000 VNĐ

(Bao gồm: 1 trụ + 1 Abutment + Răng toàn sứ Zirconia )

IMPLANT NOBEL ( Thuỵ Điển )

 www.nobelbiocare.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành trọn đời

40.000.000 VNĐ

(Bao gồm: 1 trụ + 1 Abutment + Răng toàn sứ Zirconia )

IMPLANT STRAUMANN ( Thuỵ Sĩ )

 www.straumann.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành trọn đời

40.000.000 VNĐ

(Bao gồm 1 trụ + 1 Abutment + Răng toàn sứ Zirconia )

GHÉP XƯƠNG NHỎ (1-2 răng)

6.000.000 VNĐ / Đơn vị

GHÉP XƯƠNG (>2 răng)

10.000.000 VNĐ / Đơn vị

Tổng chi phí = Giá trụ Implant + Giá Abutment + Răng sứ + Chi phí dịch vụ liên quan

 

 • MIỄN PHÍ khám cùng Bác Sĩ chuyên khoa Implant 
 • MIỄN PHÍ chụp phim CT SCAN 3D xương hàm 
 • MIỄN PHÍ Xét Nghiệm ( nếu có chỉ định từ Bác Sĩ ) 
 • MIỄN PHÍ chi phí làm răng tạm

2. BẢNG GIÁ IMPLANT THÁO LẮP ( tháo lắp dựa trên 2 implant )

LOẠI IMPLANT

GIÁ TRỌN GÓI

   

IMPLANT DENTIUM ( Hàn Quốc )

www.dentium.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 10 năm

̶5̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

50.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung Titan CAD/CAM + 14 răng tháo lắp )

IMPLANT C-TECH ( Ý )

http://www.c-tech-implant.com/en/

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 15 năm

̶69̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

55.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung Titan CAD/CAM + 14 răng tháo lắp )

IMPLANT JD ( Ý )

https://www.jdentalcare.com

 

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 15 năm

̶69̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

55.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung Titan CAD/CAM + 14 răng tháo lắp )

IMPLANT MIS – C1  ( Đức )

 www.mis-implants.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 20 năm

̶81.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

70.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung Titan CAD/CAM + 14 răng tháo lắp )

IMPLANT HAHN ( Mỹ )

 Được FDA Mỹ chứng nhận

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành 20 năm

̶87.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

75.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung + 14 răng tháo lắp )

IMPLANT NOBEL ( Thuỵ Điển )

 www.nobelbiocare.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành trọn đời

̶107.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

90.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung + 14 răng tháo lắp )

IMPLANT STRAUMANN ( Thuỵ Sĩ )

 www.straumann.com

Hãng bảo hành trọn đời, Nha khoa bảo hành trọn đời

107.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

90.000.000 VNĐ

( Bao gồm: 2 trụ + hàm khung Titan CAD/CAM + 14 răng tháo lắp )

   
   

 

3. BẢNG GIÁ TRỒNG IMPLANT TOÀN HÀM TRỌN GÓI

LOẠI IMPLANT

GIÁ TRỌN GÓI

IMPLANT DENTIUM

+

SỨ TITAN 

̶1̶̶3̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

120.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Dentium + Hàm khung Titan dựng trục CAD/CAM + 12 răng sứ Titan )

IMPLANT DENTIUM

+

SỨ ZIRCONIA 

̶1̶̶9̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

150.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Dentium + Hàm khung dựng trục HYBRID BIOHPP + 12 răng sứ Zirconia )

IMPLANT C-TECH hoặc JD

+

SỨ TITAN

̶1̶̶5̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

135.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant C-tech hoặc JD + Hàm khung Titan dựng trục CAD/CAM + 12 răng sứ Titan )

IMPLANT C-TECH hoặc JD

+

SỨ ZIRCONIA 

̶2̶̶2̶̶9̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

175.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant C-tech hoặc JD + Hàm khung dựng trục HYBRID BIOHPP + 12 răng sứ Zirconia )

IMPLANT MIS – C1

+

SỨ TITAN 

̶1̶̶8̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

155.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Mis – C1 + Hàm khung Titan dựng trục CAD/CAM + 12 răng sứ Titan )

IMPLANT MIS – C1

+

SỨ ZIRCONIA

̶2̶̶4̶̶3̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

200.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Mis – C1 + Hàm khung dựng trục HYBRID BIOHPP + 12 răng sứ Zirconia )

IMPLANT HAHN

+

SỨ TITAN

̶1̶̶9̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

175.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Hahn + Hàm khung Titan dựng trục CAD/CAM + 12 răng sứ Titan )

IMPLANT HAHN

+

SỨ ZIRCONIA

̶2̶̶5̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

220.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Hahn + Hàm khung dựng trục HYBRID BIOHPP + 12 răng sứ Zirconia )

IMPLANT STRAUMANN hoặc NOBEL

+

SỨ TITAN

̶2̶̶3̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

195.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Straumann hoặc Nobel + Hàm khung Titan dựng trục CAD/CAM + 12 răng sứ Titan )

IMPLANT STRAUMANN hoặc NOBEL

+

SỨ ZIRCONIA

̶2̶̶9̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

250.000.000 VNĐ

(Giá trọn gói đã bao gồm 4 trụ Implant Straumann hoặc Nobel + Hàm khung dựng trục HYBRID BIOHPP + 12 răng sứ Zirconia )

   
   

Tổng chi phí = Giá trụ Implant + Khung hàm + Răng toàn hàm + Chi phí dịch vụ liên quan

 • MIỄN PHÍ khám cùng Bác Sĩ chuyên khoa Implant 
 • MIỄN PHÍ chụp phim CT SCAN 3D xương hàm 
 • MIỄN PHÍ Xét Nghiệm ( nếu có chỉ định từ Bác Sĩ ) 
 • MIỄN PHÍ chi phí làm răng tạm

4. Các hình thức thanh toán tiết kiệm, linh hoạt tại Nha khoa Nụ Cười Duyên

Tại Nha khoa Nụ Cười Duyên khi trồng răng Implant (Cấy ghép Implant) Cô Chú, Anh Chị sẽ được chia làm 2 đợt thanh toán như sau:

 1. Thanh toán 70% – ĐỢT 1
  Khi hoàn thành cấy ghép trụ Implant , Khách hàng sẽ thanh toán trước 70% tổng chi phí
 2. Thanh toán 30% – ĐỢT 2
  Khi khách hàng quay lại nha khoa để phục hình gắn răng sứ sẽ thanh toán 30% chi phí còn lại

ĐẶT LỊCH HẸN

Vui lòng để lại thông tin, nhu cầu của quý khách.

Nha Khoa Nụ Cười Duyên sẽ liên hệ Quý Khách trong thời gian sớm nhất