NICE SMILE DENTAL CLINIC
INTERNATIONAL ACCREDITED CLINIC

Bằng chuyên khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt – Linh
Bằng chuyên khoa cấp 1 Răng Hàm Mặt – Linh
Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nha chu năm 2019
Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nha chu năm 2019
Phẫu thuật nha chu cơ bản
Phẫu thuật nha chu cơ bản
New Techniques in bone regeneration and soft tissue augmentation ảound implant
New Techniques in bone regeneration and soft tissue augmentation ảound implant
Implant Vùng thẩm mỹ
Implant Vùng thẩm mỹ
Giấy chứng nhận đào tạo liên tục – hội thảo chuyên đề làm thế nào để đạt được thành công lâu dài khi phẫu thuật implant cho bệnh nhân mất răng bán phần
Giấy chứng nhận đào tạo liên tục – hội thảo chuyên đề làm thế nào để đạt được thành công lâu dài khi phẫu thuật implant cho bệnh nhân mất răng bán phần
Chuyên khoa cấp 1 – răng hàm mặt – Linh
Chuyên khoa cấp 1 – răng hàm mặt – Linh
Chứng chỉ đào tạo liên tục – phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nha chu
Chứng chỉ đào tạo liên tục – phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nha chu
Chỉnh hình răng mặt – Linh
Chỉnh hình răng mặt – Linh
Chỉnh hình răng mặt – Linh
Chỉnh hình răng mặt – Linh
Cấy ghép nha khoa
Cấy ghép nha khoa
Buser implant seminar in VietNam
Buser implant seminar in VietNam